Stručni suradnik logoped

    • Dinka Babić
      dipl. def. logoped

LOGOPEDSKA djelatnost uključuje sustav pojedinačno ili skupno usmjerenih logopedskih postupaka, mjera i sredstava utemeljenih na načelima i spoznajama logopedske znanosti i prakse koja obuhvaća prevenciju i savjetodavni rad, logopedsku dijagnostiku, logopedsku terapiju uz savjetodavni rad, edukacijske aktivnosti, logopedska stručna i znanstvena istraživanja i evaluaciju.

Logoped u dječjem vrtiću: 

·       Utvrđuje komunikacijske, jezične, govorne i glasovne sposobnosti i potencijale djeteta

·       razrađuje program rada za djecu s poteškoćom jezično-govorno-glasovne komunikacije

·       provodi savjetodavno-edukacijski rad s roditeljima

·       provodi savjetodavno-edukacijski rad s odgojiteljima

·       provodi individualni rad - logopedsku terapiju

·       pravovremeno upućuje na potrebnu dijagnostiku i rehabilitaciju u ustanove izvan vrtića

·       surađuje s ustanovama koje pružaju podršku djeci s TUR i PP

·       kao član stručnog tima nastoji kroz timski rad i interdisciplinarnim pristupom unaprijediti rad vrtića

Logoped u vrtiću također izrađuje i provodi plan rada za:

·       poticanje razvoja jezično-govorne komunikacije djece od najranije dobi

·       prevenciju poteškoća glasa

·       poticanje rane pismenosti (predčitačkih, predmatematičkih i predpisačkih vještina)

Najučestalije poteškoće jezično-govorno-glasovne komunikacije  djece predškolske dobi su:

·       poremećaj izgovora glasova (poremećaj artikulacije, dislalija)

·       usporen govorno-jezični razvoj, nedovoljno razvijen govor

·       poremećaj ritma i tempa govora (mucanje, brzopletost)

·       poremećaj glasa (promuklost)

·       jezične poteškoće

Logopedski savjeti za poticanje jezično-govorne komunikacije

Ø  Budite pravilan govorni uzor - govorite polagano i izražajno.

Ø  Uvijek razgovarajte s djetetom - imenujte i opisujte radnje.

Ø  Slušajte sa zanimanjem sve što vam dijete govori.

Ø  Ne opominjite dijete da treba govoriti, tečnije ili brže,  budite strpljivi.

Ø  Ne ispravljajte dijete, krivo izgovorenu riječ, ponovite ispravno u izmijenjenom kontekstu.

Ø  Nadograđivati i proširivati djetetovu rečenicu, korisno je, ali ne završavajte umjesto njega.

Ø  Budite iskreni ako ne razumijete dijete, ono će vam pokazati ili ponoviti što želi.

Ø  S djetetom u krilu čitajte priče.

Ø  Postavljajte pitanja, potičite dijete da i ono pita.

Ø  Prepričavajte nedavne događaje, priče.

Ø  Često pjevajte  brojalice i pjesmice.

Ø  Pažljivo birajte crtiće, filmove, kompjutorske igrice i gledajte ih zajedno s djetetom.

 

Logopeda u vrtiću možete potražiti:

ü  Ponedjeljkom i četvrtkom u centralnom objektu Pucekovićeva

ü  Utorkom u područnom objektu Buševec

ü  Posljednji utorak u mjesecu područni objekt Mraclin

ü  Srijedom u područnom objektu Vukovina

ü  Petkom u područnom objektu Kurilovečka

 

Telefon: 01/ 62 60 030

Mobitel: 091 1962 153

E-mail: logoped@vrtic-vg.hr