Vrtić po mjeri djeteta

Dječji vrtić Velika Gorica

Pristup informacijama

Registri i baze podataka

Vrtić je voditelj zbirke osobnih podataka u skladu s Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Pristup informacijama i ponovna uporaba informacija

Dječji vrtić Velika Gorica, kao tijelo javne vlasti, omogućava pristup informacijama na sljedeći način:

1. putem službene mrežne stranice Vrtića:

2. Davanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev: neposrednim davanjem informacije, davanjem informacije pisanim putem, uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju, davanjem preslika dokumenata koji sadrži traženu informaciju

Preuzimanje obrazaca ovdje:

Zahtjev za pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Službenik za informiranje

Dječji vrtić Velika Gorica imenovao je službenika za informiranje

Visina naknade za pristup informacijama

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (prema kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama)

Godišnja izvješća

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu