Programi

Dječji vrtić Velika Gorica

Posebni desetosatni program s ranim učenjem engleskog jezika

Namjena i način ostvarivanja posebnog desetosatnog programa s engleskim jezikom istovjetan je redovitom desetosatnom programu uz specifične ciljeve:
• razvijati kod djeteta pozitivan odnos prema učenju, podržavati motivaciju za učenjem i istraživanjem,
• poticati kod djeteta zanimanje za engleski jezik i kulturu,
• razvijati osjetljivost za drugi fonološki sustav,
• podržavati spremnost i želju za komuniciranjem na engleskom jeziku,
• poticati pozitivnu sliku o sebi i osjećaj kompetentnosti.

Engleski jezik sastavni je dio odgojno-obrazovnog rada na materinjem jeziku što znači da se program ostvaruje na hrvatskom jeziku s postupnim rastom udjela stranog jezika.

Komunikacija na stranom jeziku ostvaruje se uporabom vokabulara što podrazumijeva riječi iz situacija bliskih djeci, a gramatičke strukture obrađuju se kroz pjesmice, brojalice, dijaloge i igru.

Poseban desetosatni program s engleskim jezikom provodi se u Velikoj Gorici (objekt Pucekovićeva i Kurilovečka) u dvije dobne skupine. Navedeni program provode educirane odgojiteljice osposobljene za rad na engleskom jeziku.