Zdravstveni kutić

  • Vujnović Kristina, Bacc.med.tech
   zdravstveni voditelj

   Vujnović Kristina, Bacc.med.techzdravstveni voditelj

  • Vujnović Kristina, Bacc.med.tech

   zdravstveni voditelj

   UPUTE RODITELJIMA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI DJETETA U JASLICAMA I VRTIĆU

   1. Ako se Vaše dijete razboli (ima povišenu temperaturu, proljev, osip ili druge simptome bolesti) molio Vas da ga ne dovodite u jaslice i vrtić, već se obavezno javite svom liječniku.

   2. U slučaju da se radi o zaraznoj bolesti (vodene kozice, šarlah...)ili o infekcioznom proljevu (salmonela, šigela, rota virus...) molimo Vas da obavezno obavijestite odgojitelja u grupi ili zdravstvenog voditelja.

   3. Kada dijete ozdravi obavezno donijeti zdravstvenu potvrdu.

   4. Ukoliko je dijete na antibiotskoj terapiji ne može boraviti u jaslicama i vrtiću.

   5. Kod pojave ušljivosti obavijestite odgojitelje i zdravstvenog voditelja te operite kosu djeteta specijalnim šamponom, prema uputama, a tek nakon takvog postupka dijete smije u jaslice i vrtić.

   6. Radi sigurnosti Vašeg djeteta ne preporuča se donositi bombone i žvakaće gume u jaslice i vrtić zbog opasnosti od aspiracije (ulaska komadića bombona ili žvakaće gume u dišne puteve )

   7. Ako želite rođendan Vašeg djeteta proslaviti s ostalom djecom u grupi, onda Vam preporučamo da ih počastite malom sladoledom tortom, dozvoljena je samo kupovna torta uz priloženu deklaraciju. Molimo Vas da ne donosite domaće torte i kolače ili iz slastičarnice.

   ŠTOVANI RODITELJI!

   Molimo Vas da se pridržavate ovih uputa radi što bolje suradnje i zaštite zdravlja Vašeg djeteta i druge djece koja borave u jaslicama i vrtiću. Molimo Vas da potičete svoje dijete da pije vodu (izbacite iz djetetove prehrane gazirane i druge umjetno zaslađene napitke).

Zdravstveni kutić

Zdravstveni voditelj u vrtiću radi na osiguravanju i unapređenju zaštite zdravlja djece.

Provođenjem mjera zdravstvene zaštite djece predškolske dobi obuhvaćaju potrebne preduvjete za osiguravanje pravilnog rasta i razvoja predškolske djece u dječjem vrtiću.

Zdravstveni voditelj u vrtiću:

• sustavno prati rast i razvoj djece te njihovo stanje uhranjenosti

• poduzima preventivne mjere za smanjenje pojave zaraznih bolesti i prevencije ozljeda

• vodi brigu o zdravoj prehrani djece u vrtiću prema Prehrambenom standardu za planiranje prehrane djece u dječjem vrtiću - jelovnici i normativi

• izrađuje jelovnik po normativima preporučenim od Ministarstva zdravstva a navedeno u Programu za zdravstvenu zaštitu djece, higijene i pravilne prehrane djece udječjim vrtićima (NN 105/2002)

• provodi zdravstveno – savjetodavni rad na aktualne teme s odgajateljima, roditeljima, djecom i osobljem vrtića

• surađuje s roditeljima djece s posebnim potrebama u prehrani

• provodi edukaciju odgojitelja u posebnim situacijama kod akutnih stanja i povreda

• provodi edukaciju odgojitelja o suvremenom pristupu očuvanja i unapređivanja zdravlja

• surađuje s Epidemiološkom službom

• brine o očuvanju zdravlja u vrtiću kroz: o praćenje pobola djece o antropometrijska mjerenja – praćenje stanja uhranjenosti djece o unapređenje i razvoj kulturno higijenskih navika kod djece (pranje ruku, pranje zuba, higijena prehrane, higijena odijevanja, održavanje urednim unutrašnjeg i vanjskog prostora i opreme – razvoj ekološke svijesti) o praćenje procijepljenosti djece i upućivanje na docjepljivanje

Za očuvanje i unapređivanje zdravlja djece provode se mjere iz novog Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima koje je donijelo Stručno povjerenstvo Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske (izmjene i dopune Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima, NN/12/11/2007).

Zdravstveni voditelj u vrtiću otkriva i procjenjuje zdravstveni status djeteta kod prijema u dječji vrtić i to kroz:

• provođenje individualnog razgovora s roditeljima novoprimljene djece

• prikuplja liječničke potvrde kod prijema djece u dječji vrtić

• provodi protuepidemijske mjere kod pojave zaraznih bolesti

• prikuplja liječničke potvrde nakon povratka djece poslije bolesti

• provodi zdravstveni odgoj djece i odraslih

• provjerava dokumentaciju o procijepljenosti djece te u slučaju odstupanja od propisanog kalendara cijepljenja upućuje na docjepljivanje

• upućuje djelatnike vrtića na preglede za zdravstveni list i zdravstvenu sposobnost radnika

Zdravlje je stanje potpunog tjelesnog, duševnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti. Stoga, ukoliko trebate savjet, pomoć ili Ste u zdravstvenoj nedoumici kako, gdje i na koji način unaprijediti zdravlje ili sumnjate na pojavu bolesti Vašeg djeteta slobodno mi se obretite na e-mail adresu medicinska.sestra@vrtic-vg.hr, osobno ili na brojeve telefona navedenih u rubrici Kontakt