21.5.2020. Vrtić u kući

Head,  shoulders, knees and toes

Razvoj pozitivne slike o sebi važan je za dječji razvoj od najranije dobi, a tome pomaže i svijest o svome tijelu. Ponekad dijete brka pojmove ili ne zna njihove točne nazive (ramena, obrve, trepavice, nožni prsti...). Od izrazite je važnosti da se dijete upozna sa svojim tijelom (najbolje ispred ogledala), shvati njegovu funkciju, prihvati različitosti (druga boja kože, kose, očiju…), postane zadovoljan onim što vidi u ogledalu,  nauči brinuti se o sebi (higijena, zaštita, održavanje ...).

Pjesmica Head, shoulders, knees and toes na zabavan način omogućuje djeci da prošire svoj rječnik engleskih riječi, pokrenu tijelo i zabave se.

Nakon pjesmice možete napraviti memory s raznim dijelovima tijela (iz pjesmice) te dijete svaki put kad okrene karticu može imenovati na engleskom jeziku ono što vidi. Na taj način vježba pamćenje, ali i usvaja nove riječi.

Možete nacrtati ili isprintati par fotografija dječaka i djevojčica te ih podijeliti na 4 jednaka dijela. Mlađa djeca se mogu zabaviti bojanjem, a zatim kombiniranjem dijelova (glava djevojčice na dječakovo tijelo ili djevojčićine cipele…)

Starija djeca mogu izmjeriti svoju visinu uz pomoć špage (vi im pomozite). Na isti način mogu izmjeriti visinu svih ukućana, duljinu stopala, ruke, opseg glave te kasnije uspoređivati tko je viši, niži, deblji, tanji …

Isto tako, špagu koju su koristili za mjerenje mogu iskoristiti da vide koliko je nešto dugačko u kućanstvu. Neka pronađu predmet koji je jednako visok (ili dugačak) kao i oni, koji predmet ima opseg kao njihova glava ili trbuh... Vjerujem da će ih igra zaokupiti, a na taj način će naučiti matematičke pojmove više, niže, duže, kraće, ali i procjene (mislim da sam viši od stola).

Zajedno izradite društvenu igru za cijelu obitelj. Nacrtajte dijelove tijela i svaki dio označite jednim brojem (od 1 do 6). Kad bacite kocku morate nacrtati određeni dio tijela. Cilj igre je nacrtati čovjeka. Tko prvi, on je pobjednik!

Odgojiteljice: Željka Varivoda i Vlatka Hanžek


Galerija slika

Vrtić u kući