4.11.2022.

Alternativni odgojno-obrazovni program prema koncepciji Marije Montessori – objekt Pucekovićeva

 

Okolina malog djeteta mora biti svijet, svijet koji ga okružuje, sve u njemu.” (M. Montessori)

Kako bi odgojitelj pripremio okolinu koja djeluje poticajno na dječju znatiželju i kako bi djeca učila otkrivajući, odgojitelj svakodnevno promatra djecu i prepoznaje što djecu zanima, uvažavajući njihove psihofizičke osobine i dob.

Aktivnosti se pripremaju prema područjima – vježbe za poticanje samostalnosti u svakodnevnom životu, vježbe za razvoj osjetilnosti, vježbe za poticanje govora i razvoj jezika, vježbe za poticanje matematičkog duha i logičkog uma te vježbe kozmičkog odgoja.

U Montessori skupini posebna se pažnja posvećuje djetetovim interesima, slobodi izbora, pravu djeteta da samostalno bira  vrstu i trajanje aktivnosti, osobe s kojima će sudjelovati u aktivnosti kako bi dijete postupno razvijalo odgovornost za vlastiti razvoj.

Pripremljene vježbe potiču djecu na unutarnju disciplinu, organiziranost, samozaključivanje, samostalnost te sposobnost samoprocjene.

Slušajući dječje interese u našoj skupini, uz osnovni Montessori pribor, odgojitelji su okolinu nadopunili vježbama na temu „Jesen“.

 

T. Zadravec Radanović

Galerija slika