Zdravstveni voditelj u vrtiću radi na osiguravanju i unapređenju zaštite zdravlja djece. Provođenjem mjera zdravstvene zaštite djece predškolske dobi obuhvaćaju potrebne preduvjete za osiguravanje pravilnog rasta i razvoja predškolske djece u dječjem vrtiću.

Zdravstveni voditelj u vrtiću:
sustavno prati rast i razvoj djece te njihovo stanje uhranjenosti
poduzima preventivne mjere za smanjenje pojave zaraznih bolesti i prevencije ozljeda
vodi brigu o zdravoj prehrani djece u vrtiću prema Prehrambenom standardu za planiranje prehrane djece u dječjem vrtiću – jelovnici i normativi
izrađuje jelovnik po normativima preporučenim od Ministarstva zdravstva a navedeno u Programu za zdravstvenu zaštitu djece, higijene i pravilne prehrane djece udječjim vrtićima (NN 105/2002)
provodi zdravstveno – savjetodavni rad na aktualne teme s odgajateljima, roditeljima, djecom i osobljem vrtića
surađuje s roditeljima djece s posebnim potrebama u prehrani
provodi edukaciju odgojitelja u posebnim situacijama kod akutnih stanja i povreda
provodi edukaciju odgojitelja o suvremenom pristupu očuvanja i unapređivanja zdravlja
surađuje s Epidemiološkom službom
brine o očuvanju zdravlja u vrtiću kroz: o praćenje pobola djece o antropometrijska mjerenja – praćenje stanja uhranjenosti djece o unapređenje i razvoj kulturno higijenskih navika kod djece (pranje ruku, pranje zuba, higijena prehrane, higijena odijevanja, održavanje urednim unutrašnjeg i vanjskog prostora i opreme – razvoj ekološke svijesti) o praćenje procijepljenosti djece i upućivanje na docjepljivanje

Za očuvanje i unapređivanje zdravlja djece provode se mjere iz novog Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima koje je donijelo Stručno povjerenstvo Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske (izmjene i dopune Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima, NN/12/11/2007).

Zdravstveni voditelj u vrtiću otkriva i procjenjuje zdravstveni status djeteta kod prijema u dječji vrtić i to kroz:
provođenje individualnog razgovora s roditeljima novoprimljene djece
prikuplja liječničke potvrde kod prijema djece u dječji vrtić
provodi protuepidemijske mjere kod pojave zaraznih bolesti
prikuplja liječničke potvrde nakon povratka djece poslije bolesti
provodi zdravstveni odgoj djece i odraslih
provjerava dokumentaciju o procijepljenosti djece te u slučaju odstupanja od propisanog kalendara cijepljenja upućuje na docjepljivanje
upućuje djelatnike vrtića na preglede za zdravstveni list i zdravstvenu sposobnost radnika

Kontakt podaci

E mail: medicinska.sestra@vrtic-vg.hr

Telefon: 095 626 0664