LOGOPEDSKA djelatnost uključuje sustav pojedinačno ili skupno usmjerenih logopedskih postupaka, mjera i sredstava utemeljenih na načelima i spoznajama logopedske znanosti i prakse koja obuhvaća prevenciju i savjetodavni rad, logopedsku dijagnostiku, logopedsku terapiju uz savjetodavni rad, edukacijske aktivnosti, logopedska stručna i znanstvena istraživanja i evaluaciju.

Logoped u dječjem vrtiću:
Utvrđuje komunikacijske, jezične, govorne i glasovne sposobnosti i potencijale djeteta
razrađuje program rada za djecu s poteškoćom jezično-govorno-glasovne komunikacije
provodi savjetodavno-edukacijski rad s roditeljima
provodi savjetodavno-edukacijski rad s odgojiteljima
provodi individualni rad – logopedsku terapiju
pravovremeno upućuje na potrebnu dijagnostiku i rehabilitaciju u ustanove izvan vrtića
surađuje s ustanovama koje pružaju podršku djeci s TUR i PP
kao član stručnog tima nastoji kroz timski rad i interdisciplinarnim pristupom unaprijediti rad vrtića

Kontakt podaci

E mail: logoped@vrtic-vg.hr

Telefon: 01 62 60 030
Mobitel: 091 1962 153