Alternativni odgojno-obrazovni program prema koncepciji Marie Montessori temelji se na motu Pomozi mi da činim sam. Individualiziranim pristupom, posebno oblikovanim priborom i materijalima djeca če na svoj način, u skladu sa svojim potrebama, izabirući neku od ponuđenih aktivnosti. čenje tako postaje uzbudljiv proces otkrivanja, koji vodi koncentraciji, motivaciji, samodisciplini i želji za čenjem.

Montessori pribor ima vrlo važnu ulogu i podijeljen je u pet podrčja rada: pribori za vježbe iz praktičnog života, pribori za razvoj osjetilnih sposobnosti, pribori za razvijanje matematičkog uma, pribori za razvoj govora, čitanja i pisanja i kozmički odgoj.

Montessori pedagogija pridaje važnost razvoja upijajućeg uma, koji se temelji na stjecanju kompetencije u dobro pripremljenom djetetovom okruženju i usavršavanju vještina koje su karakteristične za određeni razvojni period.

U skupinu su upisana djeca različite kronološke dobi (od 3 do 6 godina) te su ukljčena djeca s teškoćama u razvoju. Dobne i razvojne različitosti ukazuju na različite interese, pa mlađa djeca če od starijih, a starija ponavljaju gradivo čeći mlađu. U tim se odnosima usvajaju socijalne norme ponašanja, uvažavanje, poštivanje različitosti i komunikacija.

U skupini odgojno-obrazovni rad provode tri odgojiteljice s višegodišnjim iskustvom u radu s djecom predškolske dobi te završenim specijaliziranim programom edukacije iz podrčja Montessori pedagogije koja ukljčuje i rad s djecom s teškoćama u razvoju.