Adresa: Vukovina, Stara cesta 14

Telefon: 01 6225 955

Fax: 01 6222 781

E-mail: vukovina@vrtic-vg.hr

Područni objekt Vukovina nalazi se na adresi Stara cesta 14.

Radno vrijeme objekta je od 6.00 - 17.00 sati.

Odgojno obrazovni rad provodi se u 4 odgojne skupine: jaslička, mlađa, srednja i predškolska skupina u kojima borave djeca od navršene prve godine života sve do polaska u školu. Uz redoviti desetosatni program u vrtiću se provodi i program predškole u poslijepodnevnim satima.

U objektu je zaposleno devet odgojitelja i tri člana tehničkog osoblja.