Uloga edukacijskog rehabilitatora u vrtiću zasniva se na zastupanju i promicanju načela inkluzije koja poštuje potrebe, mogućnosti i individualni razvoj svakog djeteta. Inkluzija podrazumijeva uvažavanje djece s teškoćama u razvoju kao ravnopravne sudionike odgojno-obrazovnog procesa uz osiguravanje dodatne podrške kada je to potrebno te uz prilagodbu materijalnih uvjeta koji su usmjereni na specifične potrebe djeteta.

Stručni suradnik edukacijski rehabilitator radi na prepoznavanju, ublažavanju i otklanjanju teškoća djece. Utvrđuje specifične potrebe djece s teškoćama i o njima informira odgojitelje, ostale suradnike i roditelje. Stvara uvjete za uključivanje djece u posebne i redovite programe dječjeg vrtića. U suradnji s odgojiteljima, stručnim timom i roditeljima utvrđuje najprimjerenije metode rada sukladno sposobnostima, mogućnostima i interesima pojedinog djetetate ih primjenjuje u svome radu. Također, brine o osposobljavanju i stručnom usavršavanju odgojitelja u području odgojno-obrazovne inkluzije. U savjetodavnom radu s roditeljima procjenjuje i pruža podršku u organizaciji slobodnog vremena djeteta, kao i u primjeni primjerenih metoda i postupaka poticanja i podrške u obiteljskom okruženju.

Surađuje sa zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi te drugim čimbenicima u prevenciji razvojnih poremećaja u djece. Prati, proučava i provjerava u praksi znanstvene i teorijske spoznaje s područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti. Unapređuje vlastiti rad i cjelokupan proces uključivanja djece s teškoćama u zajednicu.

Kontakt podaci

E mail: e-rehabilitator@vrtic-vg.hr

Telefon: 091 610 8811