Stručni suradnik pedagog prati realizaciju odgojno-obrazovnog rada, stručno pridonosi maksimalnoj efikasnosti odgojno-obrazovnih ciljeva te unapređuje cjeloviti odgojno-obrazovni proces. Predlaže inovacije, suvremene metode i oblike rada. Predlaže, sudjeluje i pomaže odgojiteljima u ostvarivanju programa stručnog usavršavanja i njihova cjeloživotnog obrazovanja. Ostvaruje suradnju s roditeljima, pomaže im u odgoju i obrazovanju djece, rješavanju odgojno-obrazovnih problema te im pruža podršku i osnažuje ih u njihovim roditeljskim vještinama. Surađuje s odgojno-obrazovnim ustanovama i drugima zbog ostvarivanja zadaća odgojno-obrazovnog rada, a prema Godišnjem planu i programu rada dječjeg vrtića. Surađuje s lokalnom zajednicom i unapređuje cjelokupan rad vrtića. Pridonosi razvoju timskoga rada u dječjem vrtiću i sudjeluje u stvaranju temeljnih uvjeta za ostvarivanje dječjih prava. Javno predstavlja odgojno-obrazovni rad dječjeg vrtića.

Kontakt podaci

E mail: pedagoginja@vrtic-vg.hr

Telefon: 01 6260 030