6.12.2022.

Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije i DV Velika Gorica

Tijekom mjeseca studenog u našem vrtiću je održana edukacija za sve zaposlene djelatnike „Osnove održavanja života uz uporabu AVD-a“. Edukaciju je organizirala medicinska sestra DV Velika Gorica Kristina Vujnović s djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije koji su i proveli edukaciju. AED (automatski eksterni defibrilator) je maleni, prijenosni uređaj, jednostavne primjene, sa zadaćom isporuke električne struje osobama koji imaju srčani zastoj uslijed poremećaja ritma. Uređaj sa 100% sigurnošću vrši analizu ritma i preporučuje ili ne preporučuje defibrilaciju, te korisnika vodi kroz cijeli postupak oživljavanja. Edukacija je provedena kroz usmeni i praktični dio. Djelatnici su educirani i kako pružiti prvu pomoć kod gušenja stranim tijelom. Svi djelatnici su dobili certifikat o položenoj edukaciji.

Galerija slika